Carte Chine

À Propos de la Chine:

Capitale: Pékin.
Les plus grandes villes: Shanghai, Pékin, Chongqing, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Dongguan, Hong Kong.
Superficie: ~ 9596961 km².
Population: ~ 1,380,000,000.
Monnaie: yuan.
Langues officielles: Chinois.

Provinces de Chine
 • Pékin
 • Tianjin
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Mongolie-Intérieure
 • Guangxi
 • Tibet
 • Ningxia
 • Xinjiang
 • Hong Kong
 • Macao
 • Anhui
 • Fujian
 • Gansu
 • Guangdong
 • Guizhou
 • Hainan
 • Hebei
 • Heilongjiang
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Jiangsu
 • Jiangxi
 • Jilin
 • Liaoning
 • Qinghai
 • Shaanxi
 • Shandong
 • Shanxi
 • Taiwan
 • Sichuan
 • Yunnan
 • Zhejiang